Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Πρώτο βήμα για τον ανισόπεδο κόμβο στον Άγιο Σώζοντα

πατσιδες

Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου στον Άγιο Σώζοντα που θα δώσει μετά από 10 σχεδόν χρόνια πρόσβαση στις Αρχάνες έγινε με την έγκριση των τροποποιημένων περιβαλλοντικών όρων από τον Θ.Καρούντζο. Ο γραμματέας Αποκέντρωσης υπέγραψε την σχετική απόφαση και τώρα αναμένεται να δημοπρατηθεί το έργο για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια.
Ο ανισόπεδος κόμβος Αγίου Σώζοντα χωροθετείται μεταξύ των Κόμβων Σκαλανίου και Κουνάβων. Εξασφαλίζει τη σύνδεση των οικισμών Πατσίδων, Αρχανών και Κουνάβων με τον οδικό άξονα Ηράκλειο – Βιάννος. Παράλληλα αξιοποιούνται και τα τοπικά οδικά δίκτυα.
Η μελέτη προβλέπει την μετατροπή του οδικού άξονα από δίιχνο σε τετράιχνο ενώ οι διαφορές αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την κύρια οδό και λιγότερο τους κλάδους του κόμβου και τις τοπικές οδούς.
Πιο συγκεκριμένα:
- Διαπλατύνεται η διατομή της αρτηρίας από δίιχνη ενιαίου οδοστρώματος (συνολικού πλάτους 12,50 m) σε τετράιχνη διαχωρισμένου οδοστρώματος (συνολικού πλάτους 17,00 m). Η διαπλάτυνση αυτή πραγματοποιείται με βάση την υφιστάμενη οδό και μόνο προς τη δεξιά πλευρά της, προκειμένου να μη θιγεί περαιτέρω το εκκλησάκι του Αγίου Σώζοντα
- Από τους δύο κλάδους του ανισόπεδου κόμβου αλλάζει λίγο μόνον ο ένας, δηλαδή ο κλάδος εξόδου από το Ηράκλειο, εφόσον διαπλατύνεται προς την πλευρά του η αρτηρία και απαιτήθηκε παράλληλη μετατόπισή του κατά περίπου 4-5 μέτρα, ενώ οι προβλεπόμενοι δύο κυκλικοί κόμβοι, καθώς επίσης και οι τοπικές οδοί που συγκλίνουν σε αυτούς (από Αρχάνες, από Πατσίδες και από Κουνάβους) παραμένουν ως έχουν.
Ο λόγος που οδήγησε στην τροποποίηση είναι:
Ο οδικός άξονας Ηράκλειο -Αρκαλοχώρι-Βιάννος σχεδιάζεται να αποτελέσει έναν από τους Οδικούς Άξονες σύνδεσης του Αεροδρομίου Καστελλίου με την πόλη του Ηρακλείου.
Το συνολικό μήκος των επεμβάσεων στον υφιστάμενο οδικό άξονα είναι 750 m. Η αρχή είναι περίπου 550 m βορειότερα του τεχνικού Κάτω Διάβασης του κόμβου. Το τέλος των επεμβάσεων είναι περίπου 200 m νοτιότερα του τεχνικού.
Συσχέτιση με τις μελέτες που εκπονούνται στην περιοχή:
Το υφιστάμενο τμήμα του οδικού άξονα “Ηράκλειο-Βιάννος” στην περιοχή του ανισόπεδου ημικόμβου Αγίου Σώζοντα έχει διατομή ενιαίου οδοστρώματος, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας και ΛΕΑ και με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 12,50 m.
Σύμφωνα με τη νέα διατομή, στην περιοχή του κόμβου ο οδικός άξονας θα αποκτήσει διατομή διαχωρισμένου οδοστρώματος, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας χωρίς ΛΕΑ, και με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 17,00 m.
Η νέα διατομή θα εφαρμοσθεί καθʼ όλο το μήκος των επεμβάσεων, προκειμένου η μελλοντική αναβάθμιση των εκατέρωθεν τμημάτων του άξονα να μην απαιτήσει ανακατασκευή των τμημάτων εντός των οποίων πραγματοποιείται η αλλαγή της διατομής του οδικού άξονα (150 m στην αρχή και στο τέλος των επεμβάσεων).
Ο Κυκλικός Κόμβος 1 έχει εσωτερική ακτίνα 10,50 m και εξωτερική 16,50 m, δηλαδή διαθέτει μία λωρίδα κυκλικής πορείας πλάτους 6,00 m.
Για τη διαμόρφωση του Κυκλικού Κόμβου 1 προβλέπεται ο υψομετρικός καταβιβασμός της υφιστάμενης διαμόρφωσης.
Ο Κυκλικός Κόμβος 2 έχει σχεδιαστεί με ίδιες ακτίνες, αλλά δε διαθέτει κυκλική τροχιά προκειμένου να απλοποιηθεί η κυκλοφοριακή λειτουργία του.
Ο Κυκλικός Κόμβος 2 διαμορφώνεται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση. Αλλάζει λίγο το υφιστάμενο τοιχίο και το πεζοδρόμιο μπροστά από τον Ι.Ν του Αγίου Σώζοντα.
Για το εσωτερικό των κυκλικών κόμβων προτείνεται η κατάλληλη φύτευση με ενδημικά είδη χλωρίδας, αφού πληρωθούν έως βάθους 60 εκατοστών κατʼ ελάχιστον με φυτική γη.
Η διαχωριστική νησίδα προτείνεται με κρασπεδόρειθρα και πλάκες.
Αριστερά και δεξιά θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο πλάτους 1,50 m. Στις θέσεις ορυγμάτων πίσω από το πεζοδρόμιο διαμορφώνεται ζώνη πλάτους 1,00 m για άρση των μικρών ποσοτήτων χωμάτων και χαλικιών από το πρανές.
Κλάδος 3
Πρόκειται για τον κλάδο εξόδου από το Ηράκλειο. Το συνολικό μήκος του είναι 168,23 m.
Η χάραξή του γίνεται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην αρτηρία προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλης έκτασης πρόσθετες απαλλοτριώσεις.
Η διαμόρφωση της λωρίδας εξόδου πραγματοποιείται σε μήκος 250 m συμπεριλαμβανομένου του αρχικού taper μήκους 60 m.
Το πλάτος της πρόσθετης λωρίδας προβλέπεται ίσο με 3,50 m ενώ του κυρίως κλάδου είναι 6,00 m.
Κλάδος 4Α
Είναι το οδικό τμήμα που συνδέει τους Κυκλικούς Κόμβους 1 και 2. Έχει συνολικό μήκος 83,80 m.
Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 300 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία και δεν θα βρίσκονται πλησίον Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών οφείλει να προστατεύει και να διατηρεί ανοικτά τα φυσικά ρέματα και τις αποστραγγιστικές τάφρους της περιοχής διέλευσης της οδού.
Σύμφωνα με το ισοζύγιο των χωματισμών θα υπάρξει πλεόνασμα ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής (20.000,00 m3).
Τα προϊόντα αυτά θα εναποτεθούν στο ΧΥΤΑ Αρχανών - Αστερουσίων.

πηγή: εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, Κώστας Μπογδανίδης

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Στις Αρχάνες θα βρουν στέγη οι μικροί άγγελοι

Mε πρωτοβουλία του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου με τη στήριξη του περιφερειάρχη και του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων
Ένας επίγειος παράδεισος αναμένεται να φιλοξενήσει μικρούς αγγέλους... «Το Σπίτι των Αγγέλων» θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Κλειδού των Άνω Αρχανών.
Η πρωτοβουλία, όπως είναι γνωστό, ανήκει στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου και στηρίζεται από τον αιρετό περιφερειάρχη Κρήτης και το Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων.
Η παρουσίαση του προς ανέγερση κτιρίου του Ξενώνα «Σπίτι των Αγγέλων» έγινε προχθές στο Κ.Α.Π.Η. Αρχανών. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο δήμαρχος, κ. Ρούσσος Κυπριωτάκης, η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία Σκραφνάκη. Στο πλευρό του Συνδέσμου στάθηκαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την ανάγκη για τη συγκεκριμένη δομή, καθώς και η τοπική κοινωνία. Κάτοικοι των Αρχανών δήλωσαν ότι θα είναι παρόντες για τις ανάγκες του ξενώνα και των παιδιών που θα φιλοξενηθούν.
Μικροί άγγελοι στα “αζήτητα”
Τα μέλη του Συνδέσμου, πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, και ενώ είχαν την εμπειρία από τον «Ξενώνα για την Κακοποιημένη Γυναίκα και Παιδί», διαπίστωσαν την έλλειψη δομών, όπου θα μπορούσαν να φιλοξενούνται παιδιά που, για κάποιο λόγο, τα έχουν εγκαταλείψει οι γονείς τους. Πρόκειται για παιδιά που, τις περισσότερες φορές, καταλήγουν σε κάποιο νοσοκομείο, όμως, όπως τονίζουν τα μέλη του Συνδέσμου, «το νοσοκομείο δεν είναι ξενοδοχείο».
Οι διαδικασίες που απαιτούνται, μέχρι το παιδί να φτάσει στο «Μητέρα» είναι χρονοβόρες και πολύπλοκες. Το «Σπίτι των Αγγέλων» θα αποτελέσει τη φωλιά για παιδιά, ως 6 ετών, που έχουν εγκαταλειφθεί.
«Θα γίνει μια φτερούγα να σκεπάσει τα παιδιά που είναι -ούτως ή άλλως -εγκαταλελειμμένα», λέει χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Μαίρη Παχιαδάκη.
Ο ξενώνας θα δώσει, επίσης, μια δεύτερη ευκαιρία σε παιδιά που έτυχε να γεννηθούν σε οικογένειες, όπου η κακοποίηση είναι κομμάτι τους. Η εμπειρία, δυστυχώς, των μελών του Συνδέσμου, έχει δείξει ότι παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιο περιβάλλον, «κουβαλούν» την κακοποίηση στην υπόλοιπη ζωή τους. «Τα παιδιά πρέπει να βρουν μια αγκαλιά, να βγουν αύριο σωστοί πολίτες, ισορροπημένοι χαρακτήρες. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον, ίσως να τους χαρίσουμε κι ένα χαμόγελο που οι γεννήτορες το στέρησαν», τονίζει η κ. Παχιαδάκη. Ο Σύνδεσμος, μέσα από την προσπάθεια που καταβάλλουν τα μέλη του αλλά και με τη στήριξη ευαισθητοποιημένων πολιτών, κατάφερε να αγοράσει το οικόπεδο στις Αρχάνες και να προχωρήσει με τις απαιτούμενες μελέτες του κτιρίου. Τα μέλη του αναμένουν να «ανοίξει» ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτήσει την ανέγερση του κτιρίου, έργο προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκ ευρώ. Την τεχνική επίβλεψη του έργου θα αναλάβει ο δήμος Αρχανών- Αστερουσίων. Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ήδη υπολογίσει πώς θα καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του ξενώνα, οι ανάγκες των παιδιών και του προσωπικού του.
Θέλει πολλούς συμπαραστάτες
Το «Σπίτι των Αγγέλων» αναμένεται να φιλοξενήσει δέκα βρέφη και 20 νήπια. Όλα τα παιδιά θα καταλήγουν στον ξενώνα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η πρόνοια και η εισαγγελία.
Το κτίριο θα είναι 400 τμ2 με υπόγειο, ισόγειο και όροφο και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ενός χώρου που θα κληθεί να προσφέρει έναν... επίγειο παράδεισο σε μικρά παιδιά. Η προσπάθεια του Συνδέσμου πρέπει να βρει πολλούς συμπαραστάτες, που θα προσφέρουν είτε υλικά αγαθά, είτε την εθελοντική τους εργασία. Η γραμμή SOS- Γραμμή Ελπίδας είναι 800- 11- 16000, το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ξενώνα είναι 2810 242121 και ο αριθμός λογαριασμού, στην τράπεζα Χανίων είναι 114783012.

Πηγή: Εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ”, Κατερίνα Μυλωνάκη

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Μένει η επικίνδυνη γραμμή στις Αρχάνες!

Κατηγορηματικά αντίθετη στην αποξήλωση της γραμμής ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ των 20.000 βολτ που περνά μέσα από την οικιστική περιοχή των Άνω Αρχανών στο νομού Ηρακλείου και προκαλεί προβλήματα και φθορά στις περιουσίες των κατοίκων, τάσσεται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Αρθούρος Ζερβός, όπως διαβεβαιώνει εγγράφως το Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, απαντώντας σε παρέμβασή του προς την αρμόδια Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα. Τ. Μπιρμπίλη, με την οποία ο Βουλευτής είχε επισημάνει τους υπαρκτούς κινδύνους για την υγεία, τις περιουσίες και τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων στις Άνω Αρχάνες.

Ειδικότερα, στο έγγραφό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ σημειώνει ότι «το υπεραστικό δίκτυο Μέσης Τάσης στην περιοχή των Άνω Αρχανών στο νομό Ηρακλείου βρίσκεται σε λειτουργία από το 1973, ηλεκτροδοτεί αρκετούς καταναλωτές, μεταξύ των οποίων τον ΟΤΕ αλλά και διάφορες γεωτρήσεις και επιθεωρείται και συντηρείται όπως προβλέπεται από τον ΚΕΣΥΓΗΕ και τις οδηγίες της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη λειτουργία του. Οι αιτιάσεις για την εμφάνιση στατικών φορτίων εξ αιτίας της ύπαρξης του δικτύου δεν ευσταθούν. Τυχόν βλάβες που παρουσιάστηκαν, οφείλονται στις άσχημες καιρικές συνθήκες της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής που επηρέασαν και το υπόψη υπεραστικό δίκτυο. Είναι γνωστό ότι σε όλα τα ηλεκτρικά δίκτυα που αναπτύσσονται σε ορεινές περιοχές, κατά τις αναπόφευκτες πτώσεις κεραυνών μπορεί να προκληθεί εμφάνιση στιγμιαίων υπερτάσεων.»

Επιπλέον, τονίζει ότι «η αποξήλωση του εν λόγω δικτύου δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, αφενός διότι ηλεκτροδοτεί αρκετούς καταναλωτές και αφετέρου διότι ενδεχόμενη υλοποίηση τυχόν άλλου δικτύου δεν σχετίζεται ούτε με την αποφυγή πιθανών βλαβών στο δίκτυο ούτε με την εξάλειψη των επιδράσεων που προκαλούν προβλήματα υπερτάσεων στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. Άλλωστε με ανάλογο τρόπο υφίστανται και λειτουργούν επί δεκαετίες όλα τα αστικά και υπεραστικά δίκτυο της ΔΕΗ A.E. σε όλη την επικράτεια.

Αναφορικά με τη φθορά που προκαλείται στις ηλεκτρικές συσκευές και τον οικιακό εξοπλισμό των κατοίκων, το έγγραφο της ΔΕΗ αναφέρει ότι «η προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των πελατών, έναντι διαταραχών της τάσης τροφοδότησης (υπερτάσεων, βυθίσεων τάσης, διακοπών κ.λ.π.), γίνεται από τους ίδιους, όπως περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β’/05.03.2004), που επικύρωσε το πρότυπο αυτό, με κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (π.χ. σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος, επιτηρητές τάσης, αυτόματοι διακόπτες, κ.λ.π.), τόσο για την προστασία των ίδιων των εγκαταστάσεων όσο και για την προστασία των ηλεκτρικών συσκευών που αυτές τροφοδοτούν».

πηγή: cretalive

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση του “Σπιτιού των Αγγέλων”

Ο Σύνδεσμός Μελών Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Μαρτίου στο ΚΑΠΗ Αρχανών, για την παρουσίαση των (τρισδιάστατων) σχεδίων του παιδικού ξενώνα “Σπίτι των Αγγέλων”, που πρόκειται να ανεγερθεί στην περιοχή “Κλειδού” των Αρχανών. Ο ξενώνας θα φιλοξενήσεις εγκαταλελειμμένα και απροστάτευτα παιδιά ηλικίας 0 – 6 ετών.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη στις Αρχάνες


Στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, προσανατολίζεται η δημοτική αρχή της περιοχής που διοργάνωσε χθες ευρεία σύσκεψη στα Πεζά, παρουσία του Δημάρχου Ρούσσου Κυπριωτάκη και τοπικών κι επιστημονικών φορέων.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα προβλέπονται ειδικές δράσεις για κάθε προϊόν. Η συγκεκριμένη σύσκεψη αφορούσε στον τομέα της αμπελουργίας.
Στόχος της δημοτικής αρχής ήταν, όπως τόνισε ο δήμαρχος, να παρέμβει αποτελεσματικά στον σχεδιασμό, την εξέλιξη και την διάθεση αμπελουργικών προϊόντων που μπορούν να παραχθούν στο Δήμο.
Ο κ. Κυπριωτάκης πρόσθεσε ότι συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας με αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τη δημιουργία βάσης δεδομένων (νέοι αγρότες- βιοκαλλιεργητές κ.λ.π) και την διερεύνηση του πλαισίου όσον αφορά την χωροθέτηση και ασφαλή (πολλαπλασιαστικό υλικό) εγκατάσταση νέων καλλιεργειών, υπό ποια μορφή συλλογικότητας (ομάδες παραγωγών) θα γίνεται η παραγωγική διαδικασία και τις διαδικασίες πιστοποίησης-τυποποίησης και εμπορίας.
Το στρατηγικό σχέδιο που θα προκύψει θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, θα προσδιοριστούν οι επιμέρους δράσεις και θα αναζητηθούν οι δυνατότητες για ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κώστας Καμπιτάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αρχανών, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πεζών και ο γεωπόνος της Ένωσης Πεζών, κ Βασιλειάδης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με την ειδικότητα του γεωπόνου, κ.κ Χουδετσανάκη και Φραγκουλάκη , η ειδικός αμπελοοινικού τομέα- συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης κ Ταβερναράκη , ο πρόεδρος της Ομάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής Επιτραπέζιου Σταφυλιού Αρχανών κ. Δακανάλης, ο αγροτοοικονομολόγος κ Μπουνάκης καθώς και οι γεωπόνοι του Δήμου.
Σε συνέχεια του σχεδιασμού αυτού, σήμερα στις Αρχάνες, πραγματοποιείται ημερίδα που διοργανώνει το ΓΕΩΤΕΕ- Παράρτημα Κρήτης, στις 10.30 το πρωί, στην αίθουσα του παλιού Δημοτικού σχολείου, με θέμα: “Ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον στο πλαίσιο του Καλλικρατικού Δήμου”.

πηγή: cretalive

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Έγγραφο του υφυπουργού παιδείας στη Βουλή για το θέμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου

«Για το θέμα της ίδρυσης νέων παραρτημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, συνεξετάζονται τόσο τα αποτελέσματα της λειτουργίας του παραρτήματος της Αθήνας, όσο και ο συνολικός χωροταξικός σχεδιασμός», ξεκαθαρίζει ο υφυπουργός Παιδείας, Ιωάννης Πανάρετος, με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Στρατάκη, με την οποία ζητούσε να αναβαθμιστεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο στις Αρχάνες του Νομού Ηρακλείου, σε παράρτημα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Ο κ.Στρατάκης αναφέρει στην ερώτησή του ότι στις Αρχάνες του νομού Ηρακλείου λειτουργεί, εδώ και αρκετά χρόνια, εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΑΠ, το οποίο φιλοξενεί κάθε χρόνο εκατοντάδες φοιτητές από όλη την Κρήτη για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 
Η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων προσβλέπει σε μία αγαστή συνεργασία με το ΕΑΠ, προς όφελος τόσο των Κρητών φοιτητών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται η αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Κέντρου των Αρχανών σε Παράρτημα του ΕΑΠ, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, οι φοιτητές των μεταπτυχιακών κυρίως προγραμμάτων, να μην αναγκάζονται να μεταβαίνουν στην Αθήνα για τις ανάγκες των σπουδών τους, και να επιβαρύνονται έτσι με επιπλέον κόστος.
Επειδή, είναι ανάγκη η Πολιτεία να στηρίξει τις προσπάθειες της νέας Δημοτικής Αρχής για ισχυροποίηση του ΕΑΠ στις Αρχάνες, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού δράσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα με κύκλους ανοικτών σεμιναρίων προκειμένου και η τοπική κοινωνία να αποκτήσει πρόσβαση στην επιστημονική γνώση.
Ερωτάται η κ.Υπουργός αν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε μαζί και με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία να εκδόσουν Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) προκειμένου να αναβαθμιστεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο στις Αρχάνες του νομού Ηρακλείου σε Παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και να βελτιωθούν με αυτό τον τρόπο οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους Κρήτες φοιτητές που φιλοξενεί, αλλά και να αξιοποιηθεί η παρουσία του στην περιοχή προς όφελος και της τοπικής κοινωνίας.
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Εκρήξεις από θαμμένο πολεμικό υλικό!

Θαμμένο (και ξεχασμένο) πολεμικό υλικό σε χωράφι ήταν η αιτία έκρηξης που σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή Αρχάνες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολεμικό υλικό καταγγέλλουν ότι παραμένει θαμμένο στα χωράφια τους, κάτοικοι των Αρχανών στο Ηράκλειο.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που αναφέρθηκε το πρωί, στο Ράδιο Κρήτη, κατά το οποίο αγρότης βρέθηκε στο χωράφι του, για να κάψει κλαδιά από τις ελιές του.

Ο άνδρας έφυγε αργά το απόγευμα, ενώ όταν επέστρεψε την επόμενη μέρα, βρήκε στο σημείο όπου έκαιγε η φωτιά ... έναν κρατήρα!

Όσο ο άνδρας απουσίαζε η φωτιά ενεργοποίησε, πιθανότατα, θαμμένο εκρηκτικό υλικό, το οποίο εξερράγη.

Οι ... εκρηκτικές εκπλήξεις φαίνεται πως είναι κοινό "μυστικό" των κατοίκων της περιοχής, ωστόσο ως σήμερα, κανένας δεν έχει παρέμβει για να απελευθερώσει από αυτή την ιδιότυπη ομηρία τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι "μαντρώνουν" τα παιδιά στα σπίτια κι αποφεύγουν να κυκλοφορούν στα χωράφια της περιοχής.

Στο σημείο της έκρηξης θα μεταβούν ειδικευμένοι πυροτεχνουργοί προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στο χώρο και να λύσουν το "μυστήριο" για το τί συνέβη!

πηγή:cretalive

Αναγνώστης: Απαράδεκτη τηλεόραση στις Αρχάνες

Παρακαλώ να ενδιαφερθεί κάποιος γιά την απαράδεκτη τηλεόραση που έχουμε    στις Αρχάνες. Το θέμα δεν είναι μάλλον πρωτεύον αλλά νομίζω ότι η ελεύθερη τηλεόραση είναι δικαίωμα του καθενός.

Aναγνώστης

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Πέθανε ο Μανώλης Ρασούλης

Ο Μανόλης Ρασούλης έφυγε από κοντά μας! Σε ηλικία 66 ετών πέθανε ο μεγάλος Κρητικός καλλιτέχνης, που τη δεκαετία του 90 ήταν συχνός επισκέπτης των Αρχανών, αλλά πολύ περισσότερο φίλος . Ο Μανώλης Ρασούλης βρέθηκε νεκρός στη Θεσσαλονίκη το πρωί από φίλους του που ανησύχησαν καθώς δεν είχε δώσει σημάδια ζωής εδώ και τέσσερις μέρες!   Ο θάνατός του αποδίδεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, σε παθολογικά αίτια, ενώ αύριο θα γίνει η νεκροψία- νεκτροτομή. Η Ελλάδα, για την οποία είχε τραγουδήσει με παράπονο, θα τον θυμάται για πάντα…

 

Ρασούλης Μανώλης
1945 - 1963
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 28 Σεπτεμβρίου του 1945, μεγάλωσε στο Ηράκλειο, έψαλε στον Πολιούχο Άγιο Μηνά ο οποίος και τον επηρέασε αισθητικά και ιδεολογικά, βοηθούσε τον πατέρα του στο χρυσοχοείο όπου και από εκεί επηρεάστηκε από τα ρολόγια και τον χρυσό, ήταν σημαιοφόρος στο σχολειό του, από μικρός ανήκε στην νεολαία της αριστεράς - αφού ο πατέρας του ήταν για χρόνια στις ιταλικές φυλακές και ο θείος του στο Μαουτχάουζεν - κέρδισε δυο βραβεία στους μοντέρνους χορούς, ήρθε τέταρτος στα τετρακόσια μέτρα στους σχολικούς αγώνες του νομού και γενικά πέρασε πολύ όμορφα παιδικά χρόνια με τα αδέλφια του και τους φίλους του. Το όνομά του, Εμμανουήλ, είναι εβραϊκό και σημαίνει άνθρωπος του Θεού, το επίθετό του προέρχεται από το ιερό όνομα του κορανίου "ρασούλ" και το τρίτο το σανσκριτικό του το έδωσε ο 'Οσσο και είναι "ντέβα παρινίτο" και σημαίνει ερωτευμένος με την θεικότητα.
1963 - 1974
Τελειώνοντας το γυμνάσιο ένοιωθε ότι τα πάντα τον έσπρωχναν να κολυμπήσει στα βαθιά. Στην Αθήνα σπουδάζει σκηνοθεσία κινηματογράφου, γράφει ποιήματα, σενάρια, τραγουδάει ερασιτεχνικά στις μπουάτ της Πλάκας, δουλεύει στην εφημερίδα της αριστεράς "Δημοκρατική Αλλαγή", παίρνει μέρος στους αγώνες του 114, περπατάει όλες τις πορείες ειρήνης, γνωρίζει όλη την τότε πνευματική πρωτοπορία και δεν σταματάει να ονειρεύεται να γυρίσει ταινία βασισμένη σε ένα βιβλίο του Νίκου Καζατζάκη με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, συνθέτοντας μέσα του τους δυο αυτούς μεγάλους δημιουργούς, κάτι το οποίο αργότερα πέτυχε. Στις 21 του Απρίλη συλλαμβάνεται από την Δικτατορία και περνάει μερικές ώρες στην "Μπουμπουλίνας". Φεύγει για το Λονδίνο όπου μένει 6 χρόνια. Εκεί διαμορφώνεται ιδεολογικά συμμετέχοντας στον αντιδικτατορικό αγώνα, αλλά και στο Τροτσκιστικό κίνημα στο οποίο ήταν στέλεχος και η Βανέσσα Ρεντγκρέιβ με την οποία δυο φορές συνεργάστηκε σε παραστάσεις με αγωνιστικούς στόχους. Στο Λονδίνο γράφει τα πρώτα του βιβλία και γίνεται συνεκδότης της εφημερίδας Σοσιαλιστική Αλλαγή, στην οποία γράφει άρθρα και επιφυλλίδες, παίρνει μαθήματα πολιτικής οικονομίας και φιλοσοφίας και πουλάει για 6 χρόνια την εν λόγω εφημερίδα στους δρόμους, συμμετέχοντας ασταμάτητα στους αγώνες των εργατικών συνδικάτων. Τον Μάη του '68 παίρνει μέρος στην μεγάλη εξέγερση των φοιτητών στο Παρίσι και τραυματίζεται θανάσιμα από τους SRS. Το Λονδίνο τον αναδιαμορφώνει άνισα αλλά δημιουργικά. Το 74, λίγο μετά από το Πολυτεχνείο με απόφαση της οργάνωσης κατεβαίνει στην Αθήνα, όπου λόγω συλλήψεων από την Μυστική Αστυνομία, κρύβεται. Μετά τα γεγονότα στην Κύπρο το καλοκαίρι του 74 και την πτώση της Χούντας συνεχίζει τον πολιτικό αγώνα. Δουλεύει στα ναυπηγεία του Ανδρεάδη στο Πέραμα όπου κινδυνεύοντας να σκοτωθεί καθημερινά μπαίνει στην απεργιακή επιτροπή και πρωτοστατεί στο εργατικό κίνημα που ανατρέπει όλο το μέχρι τότε καθεστώς στα μεγάλα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 1973 γεννιέται κατά την βούληση της διαλεκτικής της φύσης ένα κοριτσάκι, η κόρη του, που της έδωσε το όνομα Ναταλία, τιμής ένεκεν στη γυναίκα του Τρότσκι.
1974 - 1978
Τον καλεί ο φίλος του Μάνος Λοίζος και τραγουδά στον δίσκο "Τα νέγρικα" μαζί με την Μαρία Φαραντούρη. Επίσης ο ίδιος συνθέτης τον επιβάλει και τραγουδά το τραγούδι στα κομέρσιαλ ενός σίριαλ που γίνεται επιτυχία. Ο συνθέτης Νίκος Μαμαγκάκης του προτείνει και τραγουδά σ' ένα δίσκο του σε ποίηση Πρεβελάκη "Ο νέος Ερωτόκριτος". Τυπώνει τα τρία πρώτα του βιβλία: "Η μπαλάντα του Ιασαάκ", ένα σύνθετο ποίημα επηρεασμένο από τον αγώνα της νεολαίας, στο οποίο βιβλίο αναποδογυρίζει τον μύθο της θυσίας του Αβραάμ και έτσι ο Ισαάκ την παραμονή της Θυσίας το σκάει στα βουνά με κάποιους δούλους, αρχίζει πόλεμο ενάντια στον Αβραάμ τον οποίο και σκοτώνει. Έπεται το βιβλίο με διηγήματα "Μεγάλος ήρωας σε μικρή χαρτοσακούλα και ένα ανάμοικτο με διηγήματα και ποιήματα "κβο βαντις στατους κβο".
1978 - 2002
Αρχίζει να προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα και να καταδύεται στην πεμπτουσία της. Το ένστιχτο και η μοίρα τον οδηγούν στον πυρήνα του ελληνικού τραγουδιού. Παραιτείται από το κόμμα μια μέρα που οι σύντροφοι υποστήριζαν τις ερυθρές πυρηνικές βόμβες ενάντια στις αντίπαλες. Βλέποντας έναν παραλογισμό ρίχνεται στη μελέτη των ανατολικών φιλοσοφιών . Ανακαλύπτει ή του αποκαλύπτεται μέσω μιας γνωστής του τον OSHO. Αναστατώνεται θετικά, διαβάζει βιβλία του, γοητεύεται, βαθαίνει, πηγαίνει στην Ινδία και τον συναντά.
Συνεχίζοντας τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες τις εμπλουτίζει στο έπακρο με τη νέα του εμπειρία. Συστήνει στους Έλληνες τον OSHO εκδίδοντας το βιβλίο του "κρυμμένη αρμονία - ομιλίες πάνω στον Ηράκλειτο".
Οι προτάσεις του συναντούν μια ανταπόκριση των πολιτών που με μπαγκράουντ την κοινωνικοπολιτική μεταστροφή υπάρχει μια φρέσκια και θετική ενέργεια στην ατμόσφαιρα.
Μελετά, γράφει, ερωτεύεται ξερωτεύεται, διαλογίζεται, αυτοπαρατηρείται, παλινδρομεί , ορμά, ωριμάζει, ανοίγεται, ρισκάρει, πληρώνει το τίμημα. Αναπόφευκτη η αντιπαράθεση με τα πάσης φύσεως κατεστημένα που βλέπουν σ' αυτόν ένα κίνδυνο για την πόζα και την ανεπάρκεια τους.
Ο OSHO, μεταβαίνει στο Όρεγκον. Χίλια δυο λαμβάνουν χώρα. Μια έρημος μετατρέπεται σε πόλη για 30000 ανθρώπους. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση μετατρέπεται σε ταύρο σε γυαλοπωλείο. Τον καταδιώκει τον συλλαμβάνει τον φυλακίζει τον δηλητηριάζει, τον εκδιώχνει. Ο Ρασούλης συνεχίζοντας με συνέπεια αυτό που θεωρεί αναγκαίο, συγκρούεται και σιγά σιγά απομονώνεται, καθώς κόμματα, εκκλησία, ιδιωτικά κυκλώματα θεωρούν κίνδυνο τις προτάσεις του. Ακόμη και με το κέντρο του OSHO στο Όρεγκον ήρθε σε ρήξη. Γεμάτος αγωνία και περιεχόμενο κάνει μια επίσκεψη στη Νέα Υόρκη. Τρεισήμισι μήνες πρωτόγνωρη και αξέχαστη εμπειρία, τον αναγκάζει να προσθαφαιρεί στοιχεία προκειμένου να φτάσει στην Ιερή Φόρμουλα Χι τη χρυσή τομή του κόσμου, την κολυμπήθρα του Σιλωάμ. Πτοείται, πολλάκις απελπίζεται αλλά παραμένει στο ρινγκ χρησιμοποιώντας τακτικές του Ρομπέν του Δασών του Μπρους Λη και του Χριστού.
Τον κατηγορούν ότι είναι εγκέφαλος της 17 Ν. Αυτός δηλώνει για πολλοστή φορά ότι από φύση και θέση είναι ενάντια στη βία, ιδίως ενάντια στην ατομική τρομοκρατία. Όμως με τις δηλώσεις του τρομοκρατεί κάποιους και οι οποίοι τον υποδεικνύουν ως ιδεολογικό τρομοκράτη.
Συνεχίζει να παράγει έργο επειδή επιθυμεί και επειδή είναι μέτρο σύγκρισης για τη συνέπεια των ιδεολογικών και ηθικών πεποιθήσεων. Δηλώνει όμως ότι η οντότητα του είναι πιο ενδιαφέρουσα από το έργο του, τα προϊόντα του.
Η κόρη του Ναταλί σπουδάζει μουσική και αποκαλύπτεται ως ακραίο μουσικό φαινόμενο σαν τραγουδίστρια λαϊκών τραγουδιών, χέβι μέταλ και στις Άριες των κλασσικών. Γίνεται γνωστή και στο εξωτερικό με το συγκρότημα Septic Flesh, αλλά συμμερίζεται εντός της Ελλάδος την εσκεμμένη απομόνωση του πατέρα της Μανώλη Ρασούλη.
Με κεντρικό στόχο μια νέα συνείδηση πλανητική και μια νέα προσέγγιση στο τρίπτυχο ζειν ευζειν γνώθι σεαυτόν, παρεμβάλλεται στο εγχώριο αλλά και όσο μπορεί στο διεθνές γίγνεσθαι.
Μέσα στην οδύσσειά του ο OSHO εκβράζεται και στην Κρήτη. Εκεί βρίσκει τον Ρασούλη να μένει στην ίδια περιοχή. Ήταν σαν ένα μήνυμα ύπαρξης. Ο Ρασούλης σαν Κρητικός κάνει το παν να προστατεύσει τον δάσκαλό του από τις επικείμενες επιθέσεις. Πληγώνεται όταν δεν το κατορθώνει και ο δάσκαλός συλλαμβάνεται και απελαύνεται.
Το γεγονός αυτό υπερδιπλασιάζει την εγρήγορση του, την ευθύνη του, την ερευνά του, την αυτοπαρατήρησή του, συνάμα υπερδιπλασιάζεται η προσπάθεια των απαράτ κράτους και παρακράτους για να τον παροπλίσουν και να τον φιμώσουν, με κινήσεις έμμεσες ή άμεσες με κλασσικά ή πρωτότυπα τρικ.
Συνεχίζει να παράγει έργο, τραγούδια, βιβλία ραδιοπρογράμματα , άρθρα σε εφημερίδες της πρωτεύουσας και της επαρχίας.
Η Μελίνα Μερκούρη τον καλεί να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις για την πολιτιστική Αθήνα και να τις δώσει ιδέες αλλά αρνείται γιατί δεν θεωρεί την Αθήνα άξια για να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Έκτοτε μπαίνει στη μαύρη λίστα και του υπουργείου πολιτισμού. Προσπαθούν με δικαστικές καταδίκες να τον πτοήσουν και να τον βγάλουν εκτός ρινγκ., ο Ρασούλης κάνει συναυλίες στο Βερολίνο και στην Κωνσταντινούπολη και μιλά στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Βαρκελώνης καθώς είναι φιλοξενούμενος του δήμου για ένα φεστιβάλ μεσογειακής ποίησης καθώς και στη Μαγιόρκα.
Τα τραγούδια του γίνονται γνωστά κι αγαπητά στο Ισραήλ, την Τουρκία, Τη Σερβία, στις Χώρες όπου υπάρχουν Έλληνες αλλά και για κάποιο μυστήριο λόγο και στην Ιαπωνία.
Τα τελευταία χρόνια στο απώγειο της προσπάθειας του και αφού το κατεστημένο το οποίο έχει ρίξει την Ελλάδα στον άκρατο αμοραλισμό, επικεντρώνεται να μπει τελειωτικά στη διεθνή αρένα έχοντας εκπαιδευτεί, από το εγχώριο στάτους που αποπνέει την πιο ιλουστρασιόν παρακμή σ' όλο το γκλόμπαλ βίλατζ. Όμως και με παράπλευρο στόχο να εκφράσει τη βαθύτερη ψυχή της Ελλάδας με την οικουμενική ψυχή και της παγκόσμια δυναμική στην ανακάλυψη του αντίδοτου και την παραγωγή μιας νέας ιδεολογίας, ενός νέου κώδικα αξιών, που αυτή τη στιγμή αναζητά ο κάθε έξυπνος ευαίσθητος και έντιμος πολίτης κάθε χώρας κάθε φυλής, κάθε τάξης, και φύλλου.
Τα τελευταία τρία χρόνια γίνεται νονός και κηδεμόνας ενός μικρού αγοριού του Πασχάλη που αγαπά ιδιαίτερα, και του φωτίζει τον ορίζοντα συνειδητοποίησης του νοήματος του κόσμου.
Η τελευταία σημαντική εμπειρία του υπήρξε η επίσκεψη στη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας στης 22-9-2001, επίσκεψη που του τροφοδότησε στα μέγιστα το κουράγιο για τη συνέχιση της έρευνας και του έργου του.

Βιογραφία από το http://www.rasoulis.gr/biografiko/biografiko.html

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων

Κυρίες, Κύριοι,

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στα Πεζά, την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 και ώρα 3.00μ.μ.

Για το Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων

Ο Δήμαρχος

Ρούσσος Κυπριωτάκης

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Επανασχεδιασμός του βρεφονηπιακού σταθμού Αρχανών

DSC02999

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις Αρχάνες, έγινε χθες η παρουσίαση της μελέτης ανάπλασης- ανακατασκευής του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρχανών από την εταιρία Cube concept ltd.

Η κεντρική ιδέα για τον επανασχεδιασμό του βρεφονηπιακού σταθμού βασίστηκε σε μια σειρά από προκλήσεις, που αφορούν την μικρή δυναμικότητα σε αριθμό παιδιών που φιλοξενεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρχανών σε σχέση με τον αριθμό των δημοτών, την ανεπαρκή εκμετάλλευση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων και την λειτουργικότητα του χώρου, ώστε να επανασχεδιαστεί το κτίριο με αύξηση δυναμικότητας των παιδιών και ταυτόχρονα την όσο το δυνατό ελάχιστη αύξηση του όγκου του κτιρίου.

Η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται στα πλαίσια του γενικότερου προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση των υποδομών φροντίδας παιδιών του Δήμου και την ένταξή τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

πηγή: cretalive